Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: «Ελεύθερη πόλη για όλους»

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: «Ελεύθερη πόλη για όλους»

Η «Ηλιακτίδα» Α.Μ.Κ.Ε. αποδέχοντας την πρόσκληση του Δημοτικού Σχολείου Βαρειάς για την δράση στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας Ατόμων με Αναπηρία και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής, Πολιτισμικής και Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Σύλλογο «Συν- εξέλιξη» συμμετείχαμε στον περίπατο για μια ελεύθερη πόλη χωρίς διαχωρισμούς.

Παραδώσαμε ένα ψήφισμα στον Δήμαρχο Μυτιλήνης, κ Στρατή Κύτελη στο οποίο αναγράφονταν λύσεις για να γίνει η πόλη πιο προσβάσιμη για Α.με.Α. Ο περίπατος τελείωσε στην Πλατεία Σαπφούς όπου όλα τα παιδιά από διάφορα σχολεία και συλλόγους τραγούδησαν και χόρεψαν, πετώντας τα μπαλόνια που κρατούσαν ψηλά στον ουρανό!