Αυτονόμηση

Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται μαθήματα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας (π.χ μαγειρική, φροντίδα υγιεινής και αυτοεξυπηρέτησης) με στόχο τα Άτομα με Αναπηρία να μπορούν να ζήσουν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο.