Μαγειρική

Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται μαθήματα μαγειρικής με στόχο τα Άτομα με Αναπηρία να μπορούν να ζήσουν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο.