Μουσική, Χορός, Χορωδία

Στο πρόγραμμα της Μουσικής προσφέρονται τόσο ομαδικά αλλά και ατομικά μαθήματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε παιδιού.

Παραδίδονται ομαδικά μαθήματα μουσικής και χορωδίας με στόχο την κοινωνικότητα, την ομαδικότητα, την αλληλεπίδραση αλλα και ατομικά αποβλέποντας στη ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυναμικής του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση ρυθμικά παιχνίδια με μουσικούς σωλήνες και κρουστά. Διδάσκεται παράλληλα αρμόνιο, κιθάρα, γιουκαλίλι και τουμπερλέκι.