Συμβουλευτική

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ατόμων με αναπηρία όσο και των οικογενειών τους από ψυχολόγο. Πραγματοποιούνται ατομικές και ομαδικές συνεδρίες / συμβουλευτικές συζητήσεις με στόχο την αναγνώριση των συναισθημάτων και την διαχείρισή τους, αλλά και την αποφόρτιση των ιδίων, από αυτά. Επιπλέον στόχος είναι η αντιμετώπιση των καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Πραγματοποιούνται ασκήσεις που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των ατόμων με αναπηρία και τους δίνουν κίνητρα να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού τους. Επιπλέον, σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται ομαδικές συζητήσεις – κοινωνικά μαθήματα με στόχο την εξάσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω ομαδικής συζήτησης.