1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών

Κοινωνική Υπηρεσία

Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη τόσο των ατόμων με αναπηρία όσο και των οικογενειών τους από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό