Τοπική κοινωνία

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω διαφόρων δράσεων με στόχο την κοινωνική τους ένταξη (π.χ καμπάνιες ευαισθητοποίησης, δράσεις εξωτερικού χώρου, επισκέψεις)