Επαγγελματική κατάρτιση

Υπηρεσίες επαγγελματικής και προ-επαγγελματικής κατάρτισης, διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας με την βοήθεια Κοινωνικού/ής Λειτουργού αλλά και δικτύωση με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δομές με συναφές πεδίο εφαρμογής. Επιπλέον, με την βοήθεια κοινωνικού λειτουργού διεκπεραιώνονται όλες οι γραφειοκρατικές υποθέσεις που προκύπτουν αναφορικά με τα Άτομα με Αναπηρία (π.χ έγγραφα για την λήψη του επιδόματος αναπηρίας, συνοδεία στο Κέντρο Κοινότητας)

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω διαφόρων δράσεων με στόχο την κοινωνική τους ένταξη (π.χ καμπάνιες ευαισθητοποίησης, δράσεις εξωτερικού χώρου, επισκέψεις)